חי-אל | ביטוחים עסקיים 

ביטוחים עסקיים

ביטוח לעסק הוא שם גג לכמה ביטוחים שרצוי שיהיו לכל עסק וגם כמה שרצויים שיהיו לעסקים מסוגים שונים. עצם הקמת עסק בישראל מהווה סיכון, ולכן רצוי שתהיה לנו הגנה מהפסדים ומפולות, בעיקר אלו שלא בשליטתנו.

הרחבות וכיסויים נוספים

ישנם עסקים שפעילותם וצרכיהם מיוחדים ויכול שיהיו מורכבים יותר מעסק סטנדרטי.

בחי-אל סוכנות לביטוח קיים צוות מיומן, מקצועי ועתיר ניסיון, אשר ידע לתפור את הכיסויים הביטוחיים למידותיו של המבוטח,
ולמצוא פתרונות יצירתיים במידת הצורך.

בנוסף, מעבר לרשימת תוכניות הביטוח המקובלות קיימים מוצרים נוספים ואפשרויות ביטוחיות נוספות שנשמח להציג בפניכם במידת הצורך.
לפרטים נוספים אנא צרו קשר עם צוות הסוכנים שלנו.

ביטוח עובדים זרים

עובדים בעלי אזרחות זרה, הבאים לעבוד בישראל, זקוקים לכיסוי רפואי מקיף, על מנת להבטיח את המשך יכולתם להתפרנס, ואת הוצאותיהם הרפואיות.
החוק מחייב את מעסיקיהם של עובדים בעלי אזרחות זרה לדאוג לביטוח רפואי עבורם.
לשם כך קיימת תכנית הביטוח לעובדים זרים המעניקה כיסוי ביטוחי ורפואי רחב ביותר לאותה אוכלוסיה.

חי-אל סוכנות לביטוח מבינה את האחריות שלך לבריאות עובדיך, והיא אינה זרה לנו.

שבר מכני

מכונות וציוד מכני עלולים להינזק תוך כדי הפעלתם ופעילותם השוטפת ולקטוע את רצף העבודה של הפרויקט.
ביטוח שבר מכני בא להגן עליך מפני אובדן או נזק פיזי תאונתי פנימי אשר עלול להיגרם למכונות ולציוד בעת הפעלתם.

סחורה בהעברה

הובלה של מלאי מוצרים, חומרי גלם, ציוד עבודה ורכוש נוסף, היא פעולה שגרתית בקרב חברות רבות, אשר בה הן נחשפות לסיכונים רבים.
ביטוח סחורה בהעברה מכסה אבדן או נזק לרכוש המבוטח בעת העברתו בכלי רכב עד ליעדו בגבולות הטריטוריאליים המצויינים בפוליסה.
הכיסוי הבסיסי בפוליסה מכסה נזקים אפשריים של אש, התפוצצות, התנגשות מקרית והתהפכות של כלי הרכב,
כאשר ניתן לרכוש מגוון הרחבות חיוניות לצורך קבלת הכיסוי המקיף ביותר לזמן ההובלה. בחי-אל סוכנות לביטוח תוכלו למצוא את הפוליסות המובילות בתחום ולהתאים בעזרת צוות העובדים המנוסה את הפוליסה המתאימה לכם ביותר.

ציוד אלקטרוני

פוליסת ציוד אלקטרוני מעניקה כיסוי מקיף יותר לביטוח אש מורחב ומעניקה בנוסף לנזקי לרכוש ,כיסוי גם להוצאות שחזור נתונים ומסמכים, והוצאות תפעול נוספות.
הפוליסה מגנה על המבוטח מפני נזקים אפשריים למחשבים, תוכנות, שרתים, ציוד רפואי, מרכזיות טלפון וציוד אלקטרוני אחר.

חבות המוצר

ביטוח חבות המוצר נועד לכסות נזק לגוף ו/או לרכוש של צד שלישי, לרבות נזק תוצאתי הנובע מכך,
שנגרם על ידי מוצר פגום שהמבוטח ייצר, ייבא או סיפק, לאחר שהמוצר יצא מחזקתו של המבוטח ושתביעה בגינו הוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח, והאירוע הביטוחי עצמו התרחש לאחר התאריך הרטרואקטיבי שנקבע בפוליסה.

הפוליסה נשענת על שני חוקים:

  • חוק האחריות למוצרים פגומים - המחיל על היצרן אחריות חמורה, חל על נזקי גוף בלבד וקובע רשימה סגורה של הגנות ליצרן
  • פקודת הנזיקין - המחילה על היצרן אחריות נזיקית בגין נזקי גוף ורכוש.

אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית נועד לכסות נזק לגוף, רכוש או נזק כספי לצד שלישי, בגין הפרת חובה מקצועית בתום לב,
אשר מקורה במעשה או במחדל המהווים רשלנות, טעות או השמטה של המבוטח,
וזאת במסגרת מקצועו של המבוטח, בגינו ניתן הכיסוי בפוליסה ואשר תביעה בגינו הוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח, והאירוע הביטוחי עצמו התרחש לאחר התאריך הרטרואקטיבי שנקבע בפוליסה.
בנוסף, מכסה הביטוח גם הוצאות סבירות להגנה משפטית בגין חבותך.

עבודות קבלניות

קבלנים ויזמים חשופים לסיכונים רבים לאורך חיי הפרוייקט.
בין אם מדובר בפרויקט בהיקף קטן או גדול, מומלץ ולרוב גם נדרש, לרכוש ביטוח עבודות קבלניות כנגד הסיכונים השונים.
ביטוח קבלנים מבוסס על כל הסיכונים ומספק פתרון מקיף לכל נזק פיזי לגוף או לרכוש אשר עלול לקרות באתר הבנייה, לרבות: נזק לרכוש, נזק לציוד ולעבודות הבנייה, נזק לעובדים מעבר למכוסה על ידי הביטוח הלאומי וכן נזק לגוף או לרכוש לצדדים שלישיים.
בנוסף מכסה הביטוח גם הוצאות סבירות להגנה משפטית בגין חבותך.

צד שלישי

ביטוח צד שלישי לעסקים נועד לכסות את חבות המעביד מארועים בלתי צפויים שגרמו, במשך תקופת הביטוח,
לנזק גוף,רכוש, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני,נפשי או שכלי לכל מי שאינו המבוטח ואינו עובד בעסק.

אחריותה של חברת הביטוח מוגבלת לגבול האחריות כפי שמצויין ונקבע בפוליסה.

חבות מעבידים

ביטוח חבות מעבידים נועד לכסות את חבות המעביד כלפי עובדיו בשל נזקי גוף בלבד, אשר נגרמו לעובד תוך כדי ועקב עבודתו אצל המבוטח,
בשל רשלנות המבוטח, במשך תקופת הביטוח, כתוצאה מתאונה או ממחלה.
החבות המכוסה על פי פוליסה זו היא מכוח פקודת הנזיקין.

ביטוח עסק (אש)

פוליסת ביטוח עסק מתאימה בין  היתר למשרדים, חנויות, מפעלים, מחסנים, מוסכים, בעלי מקצוע, מסעדות, ועוד.
הפוליסה כוללת מגוון רחב של כיסויים ביטוחיים לבחירת הלקוח לרבות ביטוחי רכוש, ביטוחי חבויות, ציוד אלקטרוני, אובדן רווחים ועוד.

החתמים והסוכנים המנוסים של חי-אל סוכנות לביטוח ינתחו את מהות עסקכם וסכנותיו ויתפרו למידותיו את הפוליסה המתאימה ביותר על פי הצרכים והרצונות שלכם.
ולא פחות חשוב, אנו נהיה שם בשבילכם ונדאג שתממשו את זכויותיכם בזמן תביעה.