חי-אל | ביטוח מקרי מוות 

ביטוח מקרי מוות

מוות במשפחה הוא משבר נפשי גדול ולצערנו פעמים רבות מלווה גם בסכנות כלכליות המאיימות על רמת החיים המשפחתית. חובות והתחייבויות שוטפות עלולים לשבש ולסכן את המשך חיי המשפחה ברמת חיים נאותה. בדיוק כדי למנוע מצבים שכאלו מבעוד מועד קיים ביטוח החיים למקרה מוות.

עיקרי התוכנית

התוכנית מתאימה ללקוחות המבקשים כיסוי מקרה מוות בלבד.