חי-אל | חסכון פרט 

חסכון פרט

חסכון פרט הינו הפתרון המושלם לחסכון והשקעה לכל מטרה, בכל טווח השקעה, באמצעות הפקדות חד פעמיות ו/או הפקדות חודשיות.

 

היתרונות בחסכון פרט באמצעות חי-אל סוכנות לביטוח

היתרונות בחסכון פרט באמצעות חי-אל סוכנות לביטוח

חסכון חכם לילדים

חי-אל משווקת מוצרים יעודיים אשר פותחו לאחר חשיבה רבה ולאחר סקרי עמדות בקרב הציבור.
בהתאם לסקרים אלו פותחו תוכניות הקולעות למטרות וצרכים היחודיים של אוכלוסיית ההורים המעוניינת בחסכון לילדים הכולל ביטוח!