חי-אל | ביטוח חיים 

ביטוח חיים

ריסק לכל אחד

לעיתים דווקא מי שזקוק לביטוח יותר מכל, אינו יכול לרכוש אותו בשל מצב בריאותו.
באמצעות תוכנית חדשנית זו גם למי שאינו עומד בדרישות הבריאות הרגילות, יש אפשרות לרכוש ביטוח חיים.
התוכנית איננה מצריכה כלל תהליך של חיתום, והיא נועדה לתת פתרון לאוכלוסיות של חולים במחלות קשות, כרוניות או סופניות, אך גם למי שנדחו בחיתום רפואי לביטוח חיים, או כאלה שאינם מעוניינים, מסיבות אישיות שונות, לעבור תהליך חיתום רפואי.

ביטוח אובדן כושר עבודה

בעת ארוע של אובדן כושר עבודה רמת החיים של משפחתך עלולה להיפגע.
חשוב להערך לארועים מסוג זה מבעוד מועד ובכך לנטרל את הסיכון הכלכלי שבהם.
בעת אובדן כושר עבודה הצרכים הכספיים למעשה רק הולכים וגדלים, וההגנה שמספקת המדינה למקרים כאלה באמצעות קצבאות הביטוח הלאומי, אינה מספיקה אפילו לצרכים הבסיסיים של המשפחה.

בחי-אל סוכנות לבטוח ניתן למצוא פתרונות למגוון מצבים אשר יעניקו לך את הסכומים הדרושים על מנת להבטיח את רווחת משפחתך ויציבותה הכלכלית לעתיד גם בזמנים קשים ויקנו לך שקט נפשי בהווה.

נכות ומוות מתאונה

מוות מתאונה - זהו כיסוי המעניק למוטבים בעת מקרה מוות כתוצאה מתאונה של המבוטח, סכום כספי חד-פעמי בנוסף לסכום הביטוח היסודי.

נכות מתאונה - זהו כיסוי המעניק סכום כספי חד-פעמי נוסף במקרה של נכות מלאה ותמידית עקב תאונה.
במקרה של נכות מלאה ישולם סכום הביטוח במלואו, ובמקרה של נכות חלקית ישולם סכום הביטוח לפי שיעור הנכות.