חי-אל | משכנתא 

משכנתא

ביטוח משכנתא משלב ביטוח חיים וביטוח של מבנה הדירה.בחי-אל סוכנות לביטוח תוכלו למצוא ביטוח משכנתא עם הכיסויים הרחבים ביותר ובעלות הנמוכה ביותר.כל זאת במסגרת פוליסה אחת מקצועית ורחבה החוסכת לכם ביטוחים משלימים וכאבי ראש מיותרים.

ביטוח משכנתא - חיים + מבנה

ביטוח משכנתא מיועד לכל רוכשי הדירות אשר מחויבים על ידי הבנק המלווה בעריכת ביטוח משכנתא כתנאי לקבלת ההלוואה.
התוכנית כוללת ביטוח חיים (ריסק) אשר נותן מענה לבנק מהחשש לאי פרעון ההלוואה עקב מות הלווה חלילה.
ובנוסף, ביטוח מבנה המעניק כיסוי במקרים בהם נגרם נזק פיזי לדירה המשועבדת לבנק.

יש להדגיש שחשיבותו של ביטוח זה היא רבה לא רק מצידו של הבנק אלא גם מצידה של המשפחה.
במקרה ביטוח תשולם יתרת ההלוואה לבנק ע"י חברת הביטוח,  ובכך תפטור את הלווה הנותר מהמשך תשלומי המשכנתא לבנק ותקטין את הנטל הכלכלי מהמשפחה לאחר האבידה הכואבת.

חשוב לציין שביטוח המבנה במסגרת ביטוח המשכנתא מכסה רק את שלד הדירה ולא את תכולתה.
אך ניתן לרכוש ביטוח לרכוש הדירה בנפרד.