חי-אל | ביטוח משכנתא - חיים + מבנה 

ביטוח משכנתא - חיים + מבנה

ביטוח משכנתא מיועד לכל רוכשי הדירות אשר מחויבים על ידי הבנק המלווה בעריכת ביטוח משכנתא כתנאי לקבלת ההלוואה.
התוכנית כוללת ביטוח חיים (ריסק) אשר נותן מענה לבנק מהחשש לאי פרעון ההלוואה עקב מות הלווה חלילה.
ובנוסף, ביטוח מבנה המעניק כיסוי במקרים בהם נגרם נזק פיזי לדירה המשועבדת לבנק.

יש להדגיש שחשיבותו של ביטוח זה היא רבה לא רק מצידו של הבנק אלא גם מצידה של המשפחה.
במקרה ביטוח תשולם יתרת ההלוואה לבנק ע"י חברת הביטוח,  ובכך תפטור את הלווה הנותר מהמשך תשלומי המשכנתא לבנק ותקטין את הנטל הכלכלי מהמשפחה לאחר האבידה הכואבת.

חשוב לציין שביטוח המבנה במסגרת ביטוח המשכנתא מכסה רק את שלד הדירה ולא את תכולתה.
אך ניתן לרכוש ביטוח לרכוש הדירה בנפרד.

 • חשוב לציין שביטוח המבנה במסגרת ביטוח המשכנתא מכסה רק את שלד הדירה ולא את תכולתה. ניתן לבטח את רכוש הדירה בפוליסה נפרדת.
   
 • גם אם אינכם נדרשים לכך, רצוי לעשות ביטוח לשני הלווים כך שמותו של אחד מבני הזוג ישחרר את השני מחובת החזר ההלוואה.
  טיפ זה מקבל משנה תוקף לאור העובדה שתעריפי הריסק למשכנתא נמוכים מתעריפי ריסק רגיל וזאת עקב לקיחה בחשבון שזהו ביטוח ש"נכפה" על המבוטח.
   
 • בררו האם משתלם לכם יותר לבטח את מבנה הדירה והרכוש בפוליסה אחת ולא בנפרד.
  כך גם תוכלו להימנע מכפל השתתפויות עצמיות במקרה ביטוח למבנה ולתכולה.
   
 • ניתן לרכוש כיסוי המעניק שחרור מתשלום הפרמיה במקרה של אובדן כושר עבודה.
   
 • נצלו את הטבות המס המגיעות לכם בגין ביטוח החיים במסגרת ביטוח המשכנתא.
  הכלל אומר כי על כל הפקדה של ביטוח חיים למשכנתא, ניתן לקבל 25% החזרי מס משכנתא!
   
 • הוסיפו לביטוח המבנה את שיפורי וצמודי המבנה בשל היותו זול יותר מביטוח התכולה.
ביטוח משכנתא - חיים + מבנה