חי-אל | מחלות קשות 

מחלות קשות

גילוי של מחלה קשה מביא איתו טלטלה לא קטנה והוצאות כספיות גבוהות. על מנת להתמודד עם ההוצאות, לשמור על רמת החיים, לשפר משמעותית את הסיכויים להחלמה והקלת הסבל של החולה והסובבים אותו יש צורך בביטוח מחלות קשות המעניק פיצוי בעת גילוי של מחלה קשה.

 

מחלות קשות - עיקרי הפוליסה

כיסוי ביטוח מחלות קשות, מעניק פיצוי כספי במקרה של גילוי מחלה קשה או אירוע רפואי מורכב, הכרוכים בהוצאות גבוהות מאוד. הפיצוי הכספי מאפשר להמשיך ולשמור על רמת חיים נוחה תוך ההתמודדות עם המחלה הקשה. המחלות מחולקות לשלוש קבוצות, כאשר בקרות מקרה ביטוח בקבוצה מסוימת, התכנית ממשיכה ומעניקה פיצוי בעת גילוי מחלה קשה נוספת.

המחלות המכוסות לפי קבוצות

להלן פירוט המחלות המכוסות לפי קבוצות.ייתכנו הבדלים במספר המחלות, מספר הקבוצות ותנאי התשלום בעת מקרה ביטוח בין חברות הביטוח השונות