חי-אל | תאונות 

תאונות

תאונות מטבען הינן אירוע בלתי צפוי. הן עלולות לקרות לכל אחד בדרכים, בפעילות ספורטיבית או אפילו בבית או ברחוב. ביטוח תאונות אישיות מעניק כיסוי כלכלי לך ולמשפחתך במקרה של תאונה שתגרום לאובדן כושר עבודה ותביא איתה הוצאות נוספות.

תאונות אישיות

פוליסת תאונות אישיות הינה פוליסה המעניקה פיצוי כספי בקרות אחד או יותר ממקרי הביטוח הבאים כתוצאה מאירועים תאונתיים בלבד בארץ או בחו"ל.