חי-אל | תאונות אישיות 

תאונות אישיות

פוליסת תאונות אישיות הינה פוליסה המעניקה פיצוי כספי בקרות אחד או יותר ממקרי הביטוח הבאים כתוצאה מאירועים תאונתיים בלבד בארץ או בחו"ל.

פוליסת תאונות אישיות הינה פוליסה המעניקה פיצוי כספי בקרות אחד או יותר ממקרי הביטוח הבאים כתוצאה מאירועים תאונתיים בלבד בארץ או בחו"ל:

 • מוות מתאונה
 • נכות מתאונה
 • שברים כתוצאה מתאונה
 • כוויות כתוצאה מתאונה
 • פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים כתוצאה מתאונה ( לאחר 2 ימי המתנה).
 • פיצוי חד פעמי בגין מצב סיעודי שארע כתוצאה מתאונה ( לאחר 60 ימי המתנה)

 

בנוסף, הפוליסה מעניקה כיסוי לשירותים נלווים הנובעים ישירות ממקרי הביטוח שצוינו לעיל:

 

 • פינוי באמבולנס ממקום התאונה לבית החולים בישראל
 • כיסוי לשירותי אח/ות פרטי/ת
 • שהייה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה בבית מלון בקרבת בית החולים
 • טיפולי פיזיוטרפיה/רפואה משלימה
 • אביזרים רפואיים
 • טיפולי שיניים משקמים

 

כיסויים ייחודיים לילדים עד גיל20 :

 

 • טיפולים פסיכולוגים /פסיכיאטרים לאחר אירוע קשה.
 • פיצוי היעדרות מבחינת מגן או בגרות עקב תאונה!
 • פיצוי מיוחד במקרה בו שני ההורים נפטרו כתוצאה מהתאונה.

 

באפשרות המבוטח לבחור חבילת כיסויים בהתאם לצרכיו, מתוך 6 חבילות אפשריות, הנבדלות ביניהן בסכומי הביטוח.
תאונות אישיות