חי-אל | בריאות וסיעוד 

בריאות וסיעוד

ביטוח בריאות פרטי מעניק מגוון כיסויים ביטוחיים ופתרונות למצבים רפואיים קשים, כגון ניתוחים בחו"ל, השתלות בחו"ל, תרופות שאינן בסל הבריאות וכיסוי ביטוחי למקרים נוספים שאינם כלולים באופן מלא או במסגרת ביטוחי השב"ן או בחוק הבריאות הממלכתי.

ביטוח בריאות

הכיסוי הבסיסי לביטוח בריאות באמצעות קופות החולים אינו נותן פיתרון לכל המקרים כאשר ההוצאות הנדרשות עשויות להגיע לסכומים גבוהים מאד.
ביטוח בריאות פרטי נועד לתת מענה ביטוחי גם באותם מקרים בהם לא ניתן להיעזר במערכת הבריאות הציבורית ושרותי הבריאות הנוספים (שב"ן),
כמו למשל: תרופות יקרות שאינן בסל הבריאות, השתלות איברים ,התייעצות וטיפול רפואי של רופאים בתי חולים, מעבדות ומכונים שאינם כלולים ברשימה של קופת החולים בה רשום החולה,
בחירת מנתח, קבלת טיפול רפואי בחו"ל כאשר ניתן לקבל את הטיפול בארץ או במקרים שאינם כלולים ברשימת המקרים והמחלות המאפשרים קבלת טיפול רפואי בחו"ל על-פי החוק,
מקרים בהם קופת החולים לא אישרה קבלת טיפול רפואי בחו"ל, הוצאות שונות לנסיעה ושהיה בחו"ל של החולה ומלוויו, והוצאות רבות אחרות.
 

ביטוח סיעוד

אוכלוסיית מדינת ישראל הולכת ומתבגרת, תוחלת החיים עולה ומשתפרת כתוצאה מטכנולוגיות חדשות ברפואה, אולם מדינת ישראל אינה ערוכה לפתרון בעיית האוכלוסייה המבוגרת וכיום אין פתרון לגידול הרב במספר המאושפזים הסיעודיים.
ביטוח סיעודי מעניק לך מימון אשפוז סיעודי או טיפול סיעודי בבית במקרה של אובדן תפקוד עקב מצב בריאותאו תאונה.
במקרים רבים, בשל תפקוד ירוד, נזקק החולה בביתו לעזרת הזולת בפעולות היומיומיות הבסיסיות ביותר.
במקרה סיעודי ייפול עיקר הנטל הכלכלי על בן הזוג / הילדים / קרובי משפחה, וכשהעלויות יקרות מאוד, הביטוח הסיעודי של קופות החולים אינו מספק.
המדינה מטילה את האחריות העיקרית על הטיפול בחולה סיעודי על בני משפחתו עקב כך שהטיפול שאינו רפואי בחולה סיעודי אינו חלק מהשירותים של קופות החולים במסגרת חוק ביטוח בריאות מלכתי.

הרחבות וכיסויים נוספים

בחי-אל סוכנות לביטוח ניתן למצוא כתבי שירות והרחבות רבות ומגוונות מעולם ביטוחי הבריאות והסיעוד,
אשר יעמידו לרשות המבוטחים כיסויים ושירותים ברמה הגבוהה ביותר לפי צרכיהם המיוחדים.