חי-אל | ביטוח עמותות ספורט 

ביטוח עמותות ספורט

 חי-אל מציעה ביטוח תאונות אישיות לפי חוק הספורט המכסה תאונות אישיות הנגרמות כתוצאה מפעילות ספורט תחרותי, חוגי, עממי, קייטנות וחדרי כושר המופעלים ע"י הרשות המקומית, מוסדות ואגודות עצמאיות.

אחריות מקצועית למאמנים ומדריכים

חי-אל סוכנות לביטוח מציעה לכם תוכנית ביטוח חדשנית לביטוח צד שלישי ואחריות מקצועית למאמני ספורט.

תאונות אישיות לפי חוק הספורט

לפי סעיף 7 (א) לחוק הספורט התשמ"ח - 1988, אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות ואיגוד מחוייבים בביטוח תאונות אישיות של הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם. 

חי-אל סוכנות לביטוח מציעה ביטוח תאונות אישיות לפי חוק הספורט המכסה תאונות אישיות הנגרמות כתוצאה מפעילות ספורט תחרותי, חוגי, עממי, קייטנות וחדרי כושר המופעלים ע"י הרשות המקומית, מוסדות ואגודות עצמאיות.