חי-אל | מחלות קשות - עיקרי הפוליסה 

מחלות קשות - עיקרי הפוליסה

כיסוי ביטוח מחלות קשות, מעניק פיצוי כספי במקרה של גילוי מחלה קשה או אירוע רפואי מורכב, הכרוכים בהוצאות גבוהות מאוד. הפיצוי הכספי מאפשר להמשיך ולשמור על רמת חיים נוחה תוך ההתמודדות עם המחלה הקשה. המחלות מחולקות לשלוש קבוצות, כאשר בקרות מקרה ביטוח בקבוצה מסוימת, התכנית ממשיכה ומעניקה פיצוי בעת גילוי מחלה קשה נוספת.

  • בקרות מקרה ביטוח מהקבוצה הראשונה, הפוליסה תבוטל
  • בקרות מקרה ביטוח מהקבוצה השנייה, זכאי המבוטח למקרים נוספים מהקבוצה הראשונה או השלישית בלבד
  • בקרות מקרה ביטוח מהקבוצה השלישית, זכאי המבוטח למקרים נוספים ובתנאי שמדובר במחלה אחרת

 

תגמולי הביטוח – פיצוי בגין מחלה קשה

  • במקרה ביטוח ראשון  -  פיצוי בשיעור 100% 
  • מקרי ביטוח נוספים  - פיצוי בשיעור 100% 


תגמולי ביטוח נוספים 

בחברות הביטוח השונות ישנם מקרים יחודיים המעניקים פיצוי גם במקרים נוספים כגון:

  • במקרה של Carcinoma in Situ בשד – פיצוי בשיעור 20%
  • במקרה של ביצוע ניתוח לטיפול בסרטן הערמונית מסוג Gleason Score עד ל- 6 (כולל) - פיצוי בשיעור 20%
  • ועוד...
מחלות קשות - עיקרי הפוליסה