חי-אל | נכות ומוות מתאונה 

נכות ומוות מתאונה

מוות מתאונה - זהו כיסוי המעניק למוטבים בעת מקרה מוות כתוצאה מתאונה של המבוטח, סכום כספי חד-פעמי בנוסף לסכום הביטוח היסודי.

נכות מתאונה - זהו כיסוי המעניק סכום כספי חד-פעמי נוסף במקרה של נכות מלאה ותמידית עקב תאונה.
במקרה של נכות מלאה ישולם סכום הביטוח במלואו, ובמקרה של נכות חלקית ישולם סכום הביטוח לפי שיעור הנכות.

נכות ומוות מתאונה