חי-אל | ביטוח אובדן כושר עבודה 

ביטוח אובדן כושר עבודה

בעת ארוע של אובדן כושר עבודה רמת החיים של משפחתך עלולה להיפגע.
חשוב להערך לארועים מסוג זה מבעוד מועד ובכך לנטרל את הסיכון הכלכלי שבהם.
בעת אובדן כושר עבודה הצרכים הכספיים למעשה רק הולכים וגדלים, וההגנה שמספקת המדינה למקרים כאלה באמצעות קצבאות הביטוח הלאומי, אינה מספיקה אפילו לצרכים הבסיסיים של המשפחה.

בחי-אל סוכנות לבטוח ניתן למצוא פתרונות למגוון מצבים אשר יעניקו לך את הסכומים הדרושים על מנת להבטיח את רווחת משפחתך ויציבותה הכלכלית לעתיד גם בזמנים קשים ויקנו לך שקט נפשי בהווה.

 • במקרה של אובדן כושר עבודה מוחלט – פיצוי חודשי בגובה 75% מהשכר המבוטח.
 • במקרה של חזרה לעבודה באופן חלקי – פיצויים חלקיים לתקופה של עד 3 שנים.
 • תקופות המתנה לבחירה: חודש, שלושה חודשים או ששה חודשים.
 • בחירה בין פרמיה משתנה או קבועה.
 • קיצור תקופת ההמתנה במקרה של אשפוז וקבלת פיצוי החל מהיום השמיני לאשפוז.
 • קיצור תקופת ההמתנה במקרה של תרומת איברים וקבלת פיצוי החל מהיום השני.
 • קיצור תקופת ההמתנה במקרה של צורך בהשתלה וקבלת פיצוי החל מהיום השני.
 • במקרה של אובדן כושר עבודה חוזר תוך שנה, תבוטל תקופת ההמתנה.
 • החזר הוצאות רפואיות עד 75% לטיפולים מיוחדים ומשלימים.
 • השתתפות בהוצאות הכשרה מקצועית (מוגבל עד גיל 50)- עד 75% משכר הלימוד.
 • פיצוי חלקי גם במקרה והמבוטח עובד בעיסוק שאינו עיסוקו.
 • כיסוי לאובדן כושר עבודה לנשים בשמירת הריון (עד גיל 40).
 • פרמיות אטרקטיביות בהשוואה לשוק.
 • פרמיה קבועה בהנחה – במידה ובחרת פרמיה קבועה ולא הוגשה תביעה במהלך 5 השנים הראשונות תתקבל הנחה שתגדל בהדרגה.אפשרויות הרחבה

 • פיצוי גם במקרה של אובדן כושר עבודה חלקי.
 • ביטול קיזוז סכום הפיצוי של המוסד לביטוח לאומי.
 • פיצוי רטרואקטיבי עבור חודשיים, לאחר תקופת המתנה של שלושה או ששה חודשים.
 • תשלום חד פעמי בגובה 12 חודשי פיצוי, במקרה של נכות תמידית.

 

חי-אל סוכנות לביטוח מציעה גם כיסויי אובדן כושר עבודה מפעליים בתנאים מיוחדים וללא תחרות. לפרטים אנא צרו קשר עם אחד מנציגי השירות שלנו.

ביטוח אובדן כושר עבודה