חי-אל | עיקרי התוכנית 

עיקרי התוכנית

התוכנית מתאימה ללקוחות המבקשים כיסוי מקרה מוות בלבד.

יתרונות התוכנית:

  • ביטוח למקרה מוות בלבד.
  • ניתן לרכישה כביטוח יסודי או כביטוח נוסף.
  • תום תקופת הביטוח הינה בגיל 80 או בתום הביטוח היסודי (במידה ויש), המוקדם מבין השניים.
  • במקרה של מות המבוטח ישולם סכום הביטוח למוטבים המצויינים בפוליסה.
  • הפרמיה משתנה מדי שנה ומוצעת במחירים אטרקטיביים.
  • התעריף מותאם על פי פרופיל הלקוח, בריאותו והרגליו.
  • כאשר בוחרים בביטוח זה כביטוח יסודי ניתן להוסיף לו כיסויים נוספים.
עיקרי התוכנית