חי-אל | סחורה בהעברה 

סחורה בהעברה

הובלה של מלאי מוצרים, חומרי גלם, ציוד עבודה ורכוש נוסף, היא פעולה שגרתית בקרב חברות רבות, אשר בה הן נחשפות לסיכונים רבים.
ביטוח סחורה בהעברה מכסה אבדן או נזק לרכוש המבוטח בעת העברתו בכלי רכב עד ליעדו בגבולות הטריטוריאליים המצויינים בפוליסה.
הכיסוי הבסיסי בפוליסה מכסה נזקים אפשריים של אש, התפוצצות, התנגשות מקרית והתהפכות של כלי הרכב,
כאשר ניתן לרכוש מגוון הרחבות חיוניות לצורך קבלת הכיסוי המקיף ביותר לזמן ההובלה. בחי-אל סוכנות לביטוח תוכלו למצוא את הפוליסות המובילות בתחום ולהתאים בעזרת צוות העובדים המנוסה את הפוליסה המתאימה לכם ביותר.

עיקרי התוכנית 

  • אובדן או נזק למטען כתוצאה מנזקי אש.
  • אובדן או נזק למטען כתוצאה מתאונת כלי רכב בו מובל המטען ו/או התהפכותו.
  • אובדן או נזק עקב תאונה בעת טעינה או פריקת המטען.

 

הרחבות אפשריות:

  • פריצה לכלי הרכב המוביל את המטען או ניסיון לכך.
  • נפילה של הרכוש המבוטח מכלי הרכב המוביל תוך כדי נסיעה (בתנאי שהיה מחוזק ומעוגן).
  • נזקי רטיבות כתוצאה מגשם (בתנאי שמקום אחזקת המטען היה מיועד לכך).
  • גניבת הרכוש המבוטח יחד עם כלי הרכב המוביל.
  • הגנה על שם המותג - היה ובעקבות נזק למוצר יטען המבוטח שלשם הגנת שמו או שמו של נמותג, יש להשמיד את הפריטים שניזוקו, וטענה זו תאושר על ידי השמאי המטפל, הפיצוי לפריטים שניזוקו יחושב על בסיס TOTAL LOSS
  • ועוד.

 

חשובת לדעת: העבר פנימית בתוך חצרי המבוטח לא תחשב להעברה לצורך הפוליסה.

סחורה בהעברה