חי-אל | ביטוח עובדים זרים 

ביטוח עובדים זרים

עובדים בעלי אזרחות זרה, הבאים לעבוד בישראל, זקוקים לכיסוי רפואי מקיף, על מנת להבטיח את המשך יכולתם להתפרנס, ואת הוצאותיהם הרפואיות.
החוק מחייב את מעסיקיהם של עובדים בעלי אזרחות זרה לדאוג לביטוח רפואי עבורם.
לשם כך קיימת תכנית הביטוח לעובדים זרים המעניקה כיסוי ביטוחי ורפואי רחב ביותר לאותה אוכלוסיה.

חי-אל סוכנות לביטוח מבינה את האחריות שלך לבריאות עובדיך, והיא אינה זרה לנו.

 

 • רפואה ראשונית: רופא כללי, מומחה לרפואת משפחה, מומחה לרפואה פנימית, גינקולוג, מכונים, מעבדות.
 • ביקורי בית של רופא ראשוני, תוך שעתיים, במשך 24 שעות ביממה.
 • רפואת מומחים ללא הפניית רופא ראשוני למעט: כירורגית שד, קרדיולוג ונוירולוג.
 • חדר מיון ואמבולנס במצב חירום, בהפניית רופא.
 • אשפוז בהפניית רופא, בהפניית חדר מיון ו/או עקב מצב חירום. כולל אשפוז פסיכיאטרי עקב מצב חירום רפואי - עד 60 יום.
 • כיסוי לשירותי בריאות בתקופת ההריון - מותנה במינימום 9 חודשי העסקה בישראל או עקב מצב חירום רפואי.
 • כיסוי מלא לתרופות בהתאם לסל התרופות וללא השתתפות עצמית.
 • מימון הוצאות חזרת המבוטח לארץ מוצאו, במידה ורופא תעסוקתי קבע שהמבוטח אינו כשיר לבצע את העבודה ולא יהיה כשיר לבצעה תוך תשעים יום ממועד הבדיקה אף אם יקבל את הטיפול הרפואי לו הוא נזקק. 
 • כיסוי אופציונאלי למקרה מוות או נכות צמיתה עקב תאונה בישראל - עד 10,000$.
 • כיסוי אופציונאלי להוצאות העברת גופת המבוטח לארץ מוצאו - עד 5,000$.
 • כיסוי אופציונאלי לטיפול חירום בשיניים ע"י רופא שיניים - עזרה ראשונה.
ביטוח עובדים זרים