חי-אל | ציוד אלקטרוני 

ציוד אלקטרוני

פוליסת ציוד אלקטרוני מעניקה כיסוי מקיף יותר לביטוח אש מורחב ומעניקה בנוסף לנזקי לרכוש ,כיסוי גם להוצאות שחזור נתונים ומסמכים, והוצאות תפעול נוספות.
הפוליסה מגנה על המבוטח מפני נזקים אפשריים למחשבים, תוכנות, שרתים, ציוד רפואי, מרכזיות טלפון וציוד אלקטרוני אחר.

עיקרי התוכנית

 • ביטוח הציוד האלקטרוני למקרה של נזק פיזי תאונתי, בלתי צפוי (לרבות נזקי פריצה).
 • כיסוי להוצאות תפעול שנגרמו למבוטח כדוגמת שימוש בציוד מחשבים חליפי כתוצאה מנזק שנגרם לרכוש המבוטח.
 • כיסוי לאמצעי אגירת מידע חיצוניים.
 • כיסוי להוצאות שחזור נתונים ומסמכים שאבדו או ניזוקו כתוצאה מנזק מכוסה.

 

הרחבות מיוחדות:

 • השבת סכום הביטוח לקדמות לאחר ארוע ביטוחי.
 • קלקול מערכת מיזוג האויר כתוצאה מכשל תאונתי.
 • הוצאות פינוי הריסות.
 • נזק לרכוש סמוך של המבוטח.
 • תיקונים קטנים ודחופים גם ללא בדיקת שמאי.
 • התאמת ציוד שאינו ניזוק לציוד המוחלף שבא במקום הציוד שניזוק.
 • ועוד.
ציוד אלקטרוני