חי-אל | שבר מכני 

שבר מכני

מכונות וציוד מכני עלולים להינזק תוך כדי הפעלתם ופעילותם השוטפת ולקטוע את רצף העבודה של הפרויקט.
ביטוח שבר מכני בא להגן עליך מפני אובדן או נזק פיזי תאונתי פנימי אשר עלול להיגרם למכונות ולציוד בעת הפעלתם.

הפוליסה משפה את המבוטח מפני אבדן או נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי לרכוש המבוטח המצריך תיקון או החלפה,
אשר קרה בעת שהרכוש המבוטח נמצא בתוך החצרים המצויינים בפוליסה,
ונובע מכל סיבה שהיא אשר אינה מוחרגת בפוליסה.

הרחבות:

  • התפוצצות ונזקי נוזלים והתבקעות - החזר הפרשי השתתפות עצמית שנגבו בגין פוליסת האש אשר מכסה את אותו הרכוש שניזוק בגין נזקים אלו.
  • שיפוי בגין הוצאות מיוחדות עבור עבודה בשבתות וחגים וכן משלוח אווירי עקב אבדן או נזק מכוסה.
  • ביטוח יסודות.
  • אובדן תאונתי של גז קירור או חומרי הפעלה אחרים במערכת המבוטחת מכל סיבה שלא הוחרגה.
  • אבדן או נזק לרכוש סמוך של המבוטח ובחצרו.
  • התאמת ציוד - הוצאות בגין התאמת יסודות/מבנה/ציוד קיימים שלא ניזוקו לציוד המוחלף במקום הציוד שניזוק.
  • ועוד.
שבר מכני