חי-אל | ביטוח מקיף 

ביטוח מקיף

ביטוח מקיף לרכב בא לכסות נזקים לרכב כגון: גניבה או נזק תוך כדי ניסיון גניבה, תאונה, סופה, שיטפון, שריפה, נזק בזדון וכמו כן נזקים לרכושו של צד שלישי.
ניתן לכלול כיסויים נוספים לפי הצרכיו ודרישותיו של מהובטח כמו: שרותי הגנה משפטית, כינון אוטומטי, פיצוי על שווי הרכב כחד לפי תנאי הפוליסה ועוד. • למבוטח הזכות לוותר על אחד או יותר מהכיסוים הבאים:
  - כיסוי לנזק עצמי עקב תאונה מכל סוג שהוא.
  - כיסוי לגניבת הרכב.
  - כיסוי לפרק הרכוש כולו (זהה למעשה לפוליסת צד ג').
   
 • במסגרת הביטוח המקיף מכוסים נזקים של שבר לשמשות כתוצאה מפריצה או מעשה זדון, אולם אז על המבוטח לשאת בסכום ההשתתפות העצמית 
  שעלול לעלות על מחיר השמשה עצמה. בנוסף, אחריותה של החברה מוגבלת לסכום הביטוח הרשום בפוליסה לשבר שמשות.
  חי-אל סוכנות לביטוח מציעה למבוטחיה לרכוש מינוי שנתי להחלפת שמשות בעלויות נמוכות ובכך להמנע מסיכון זה.
   
 • ניתן לרכוש מנוי שנתי לשרותי דרך וגרירה, שבר שמשות, רכב חלופי, הספקת דלק, החלפת גלגל ועוד.
   
 • מבוטחים להם עבר ביטוחי של 3 שנים בביטוח מקיף ללא תביעות יהנו מהנחה משמעותית ואפשרות להצטרף לפוליסות ללקוחות מועדפים.
 • בעלי צי רכב אשר בו מעל ל40 כלי רכב רשאים לוותר על תכולת הפוליסה התקנית כולה.
   
 • קיימים תנאים לפוליסה תקנית לרכבים עד 3.5 טון אשר אסור לחברת הביטוח לגרוע מהם!
   
 • הפוליסה התקנית מציינת בפירוט כי יכוסו אביזרים הכלולים בחבילה הבסיסית של דגם הרכב וקבועים במפרט היבואן ושלא ניתן לרכוש  את הרכב בלעדיהם,
  לדוגמא: מערכת מיזוג האוויר, אמצעי המיגון שהותקנו בו לפי דרישת המבטח, אבזרים הנמצאים בו מכוח דין (כמו כיסא תינוק ) או לאבזרים הצמודים אליו שננקבו במפרט.
   
 • הנזקים המבוטחים בפוליסת מקיף תקנית הינם: אש, ברק, התפוצצות, התלקחות, התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא, גניבה,
  כל נזק שנגרם עקב גניבה תוך כדי גניבה ובעת ניסיון גניבה, שיטפון, סערה, שלג או ברד, התפרצות הר געש ומעשה זדון שלא נעשה בידי המבוטח או מי מטעמו במתכוון.
   
 • קלקול מכאני או חשמלי אינם מכוסים, אלא אם נגרמו בעת מקרה ביטוח ובעקבותיו.
  גם נזק לצמיגים אינו מבוטח אלא אם באותו מקרה נגרם נזק גם חלקי רכב נוספים.
ביטוח מקיף