חי-אל | היתרונות בחסכון פרט באמצעות חי-אל סוכנות לביטוח 

היתרונות בחסכון פרט באמצעות חי-אל סוכנות לביטוח

היתרונות בחסכון פרט באמצעות חי-אל סוכנות לביטוח

 • עלויות - דמי הניהול הינם העלות היחידה!
  אין עמלת קניה ומכירה, דמי משמרת וכו'.
   
 • נזילות - פוליסת החסכון ניתנת למשיכה חלקית ו/או מלאה בכל עת.
  אין תהחייבות לתקופת השקעה וללא קנסות פדיון!
   
 • גמישות - יכולת בחירה בין הפקדה של סכום חדש פעמי ובין הפקדה חודשית.
   
 • מסלולי השקעה - מגוון רחב של מסלולים בעלי מדיניות השקעה שונות.
  ניתן לשלב באותה הפוליסה בין המסלולים בהתאם לצרכיו של המשקיע!
  חלק מהמסלולים עומדים תחת פיקוח הלכתי ונחשבים ל"כשרים".
   
 • מעבר חופשי בין מסלולי השקעה - המעבר בין מסלולי ההשקעה הינו ללא עלות וללא הגבלה.
  מעבר שכזה אינו נחשב לאירוע מס!
   
 • דחיית מס - המס בגין הרווח הריאלי מחושב רק בעת פדיון.
  בכפוף להסדר התחיקתי.
   
 • הטבות מס ללקוחות בגיל פרישה! - בכפוף לתקרות הקבועות בחוק.
   
 • אנונה - ניתן להפקיד סכום חד פעמי לפוליסת החסכון, ולקבל סכום חודשי קבוע על פי בחירה
  אשר יועבר ישירות לחשבון הבנק מדי חודש.
   
 • מידע אישי - ניתן לצפות בכל עת במצב ההשקעה והחסכון בפוליסה באזור המידע האישי שלך.
היתרונות בחסכון פרט באמצעות חי-אל סוכנות לביטוח