חי-אל | קופת גמל 

קופת גמל

קופת גמל הינה מכשיר חיסכון לטווח ארוך או בינוני המיועד להבטיח לשכיר או עצמאי הכנסה בעת הפרישה.
המדינה מעודדת הפקדה לקופות גמל באמצעות מתן הטבות מס למפקידים - שכירים ועצמאים כאחד.
 
כיום קיימות בשוק מספר רב של קופות גמל וההיצע פעמים רבות מבלבל את העמיתים. 
המומחים שלנו בחי-אל סוכנות לביטוח ידעו להתאים לך את המסלולים המתאימים ביותר עבור צרכיך ודמי ניהול אטרקטיביים במיוחד.
 • קופת גמל היא מכשיר פנסיוני לשכירים ולעצמאיים, המבוסס על צבירה שוטפת של חלק מההכנסה החודשית לגיל פרישה.
 • שכיר המפקיד בקופת גמל נהנה מהשתתפות המעסיק בחיסכון ומהטבות מס על הפקדותיו .
 • עצמאי המפקיד כספים לקופת הגמל זכאי להטבות מס על הפקדותיו.
 • דמי הניהול בקופת הגמל הינם אטרקטיביים מאד.
 • קופות הגמל המסלוליות מאפשרות לחוסך לבחור מסלולי השקעה לפי הצרכים האישיים שלו, ולעבור בין מסלולי השקעה במידת הצורך במהירות וללא עלות נוספת.
 • אופן ניהול ההשקעות מאפשר פיזור של ההשקעה על פני מספר מסלולים שונים.
 • באפשרות העמית לקבל הלוואה מנכסי קופת הגמל בתנאים אטרקטיביים במיוחד!

 

הלוואות מקופות גמל

יש לך קופת גמל ואתה נדרש לפתע להוצאה חד פעמית בלתי צפויה?
חי-אל סוכונת לביטוח עומדים לצידך עם פתרון מושלם שיאפשר לך לקבל כסף מבלי לפגוע בזכויותייך בקופת הגמל שלך.
לרשותך מגוון הלוואות הניתנות בהתאם לתנאים הבאים:

 • הסכום המינימאלי למתן הלוואה הינו 5,000 ש"ח.
 • בכספים נזילים סכום ההלוואה אינו עולה על 78% מיתרת החשבון בקרן ההשתלמות.
 • בכספים שאינם נזילים ההלוואה אינה עולה על 28% .
 • בהלוואת גרייס מלא סכום ההלוואה לא יעלה על 68% כנגד הכספים הנזילים מיתרת החשבון.

מסלולי ריבית בקופות גמל נזילות:

 • ריבית משתנה בלון - פריים 0.5%-
 • ריבית משתנה גרייס מלא פריים
 • ריבית משתנה שפיצר - פריים 0.5%-

מסלולי ריבית בקופות גמל לא נזילות:

 • ריבית משתנה - קרן קבועה - פריים 0.5%-
 • ריבית משתנה בלון - פריים 0.5%-

 

תקופת ההלוואה:

 • הלוואת שפיצר, קרן קבוע ובלון לעד 84 חודשים.
 • הלוואת גרייס מלא לעד 12 חודשים.

 

*הכל בכפוף לתנאי החברה.

קופת גמל