חי-אל | קרן פנסיה 

קרן פנסיה

קרן הפנסיה היא אפיק חיסכון מסוג קצבה בלבד המשלב חסכון לפנסיית זיקנה עם כיסויים של פנסיית נכות ופנסיית שארים.
קנות הפנסיה משקיעות 30% מכספי העמיתים באגרות חוב ממשלתיות מיועדות וזהו למעשה יתרונם הבולט אל מול אפיקי החסכון הפנסיוני האחרים.

עיקרי הפוליסה - קרן פנסיה

 

 • התכנית מעניקה פנסיה לכל החיים בפרישה , פנסיית נכות באירוע נכות (אובדן כושר עבודה) ופנסיית שאירים במקרה מוות.
 • מגוון מסלולי השקעה המאפשרית התאמה אישית לפי רצון וגיל העמית.
 • ישנה אפשרות לקבל תגמולי פנסיית נכות כפולים בחודשיים הראשונים.
 •  הטבת גידול של 2% בשנה בקצבת הנכות שמשולמת לעמית מעבר לעליית המדד.
 • ישנה אפשרות לבטל את הכיסוי לשארים במקרים בהם העמית רווק, גרוש או חס וחלילה אלמן. ויתור שכזה יגדיל את פנסיית הזקנה הצפויה.
 • ישנה אפשרות לבטל את הכיסוים הביטוחים לנכות ושארים וזאת החל מגיל שישים. וויתור שכזה עשוי להגדיל את פנסיית הזקנה הצפויה.
 • יכולת לבחור את סוג הפנסיה המתאים לפני הפרישה לפי מצבו המשפחתי והצרכים של העמית מבין מספר אפשרויות.
 • כיסוי ביטוחי לשכירה בקרן במקרה של אי יכולת לעבוד עקב שמירת הריון.
 • עמית פעיל שסיים לעבוד יכל לרכוש, לתקופה של עד שנתיים, את הכיסוי הביטוחי בלבד בעלות נמוכה במיוחד או מתוך הצבירה של העמית בקרן ולשמור על הכיסוי למקרה נכות/שאירים.
 • עמית שכיר יכול לקבל סכום חד פעמי מהיוון של עד 25% מהפנסיה לתקופה של עד חמש שנים ואת הפנסיה המשלימה.
 • עמית אשר לא הגיע לפנסיית המינימום הקבועה בחוק (5% מהשכר הממוצע במשק) יכול לבחור בין שתי אפשרויות:
  • קבלת הכסף בסכום חד פעמי (בהתאם לכללי מס הכנסה).
  • קבלת פנסיה חודשית לכל החיים בניכוי דמי ניהול מההפרש בין הפנסיה לבין פנסיית המינימום.
 • קרן הפנסיה תפקיד לחשבון העמית בקרן, דמי גמולים מלאים (בהתאם להיקף הנכות) במקום תשלומי העמית והמעסיק לקרן. זאת בנוסף לתשלום פנסיית הנכות ובכדי להבטיח את פנסיית הזקנה של העמית.

 

חשוב לדעת

 

 • קרן הפנסיה משקיע 30% מכספי העמיתים באג"ח מיועדות המניבות תשואה של 4.86% בשנה.
 • קרן פנסיה הינה תקנון אשר עלול להשתנות מדי פעם.
 • דמי הניהול המקסימליים בקרנות הפנסיה הינם 6% מהפרמיה ו0.5% מהצבירה.
 • בהפקדות לתכנית הפנסיה יכול השכיר לקבל הטבות מס של עד 12% מההכנסה המזכה (8,600 ש"ח נכון ל–2013).
  באפשרותו של העמית ליהנות מהטבות מס נוספות באמצעות תשלום רטרואקטיבי לשנת המס הנוכחית עבור שכר שלא הופרש ממנו לתנאים סוציאליים.
 • קרן פנסיה הינו "ביטוח הדדי" ובו למעשה הסיכונים הביטוחיים מנוהלים מתוך החסכונות של העמיתים בקרן.
קרן פנסיה