חי-אל | קופה מרכזית לפיצויים 

קופה מרכזית לפיצויים

קופה מרכזית לפיצויים, היא קופה המיועדת למעסיקים לצורך צבירת כספי פיצויים לעובדים.
בעקבות תיקון 3 לחוק קופות הגמל אושרו ההפקדות לקופות אלו עד לסוף שנת 2010.
 
לחי-אל סוכנות לביטוח מגוון מסלולי השקעה ומכשירים פיננסיים המאפשרים למעסיק לבחור את רמת הסיכון הרצויה ובדמי ניהול אטרקטיביים.
למעסיק ישנה אפשרות בחור בין מסלולי השקעה מובנים ומגוונים.
במסלולים אלו מחליט המעסיק על רמת החשיפה למניות המתאימה לחברה.
הקופה מנוהלת על שם המעסיק ללא פירוט העובדים והתשואה נזקפת לזכות המעסיק. ככל שהתשואה הנצברת גבוהה יותר, חבותו של המעסיק  לפיצויים הולכת וקטנה.
באפשרות המעסיק להעביר קופה מרכזית לפיצויים מחברה מנהלת אחת לשנייה בקלות וללא עלות.
במידת הצורך, ניתן להעביר כספים מקופה מרכזית לפיצויים לקופת פיצויים אישית של אחד העובדים ע"י הגשת בקשה לרשות המיסים אגף קופות גמל.
קופה מרכזית לפיצויים