חי-אל | ביטוח נסיעות 

ביטוח נסיעות

השאירו בארץ את החששות מפגיעה בבריאות או אובדן מטען יקר.
הבטיחו את זמינותו של טיפול רפואי בכל יעד שתבחרו בעולם.
תהנו מהתוכניות המתקדמות ביותר, בכל גיל, לכל מטרה, למצבים בריאותיים שונים ולנשים בהריון מתקדם.

עיקרי הכיסוי

הכיסוי

גבול אחריות המבטח

השתתפות עצמית

גבול אחריות המבטח להוצאות רפואיות

1,000,000$

 

הוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל

כלול בגבול האחריות

ללא השתתפות עצמית

הוצאות העברה ברכב יבשתי

כלול בגבול האחריות

ללא השתתפות עצמית

פינוי אווירי ממקום האירוע לבי"ח קרוב

10,000$

ללא השתתפות עצמית

המשך אשפוז בישראל עקב תאונה

עד 90 יום

ללא השתתפות עצמית

הטסה רפואית לישראל

כלול בגבול האחריות

ללא השתתפות עצמית

הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז בדיקות רופא, בדיקות אבחון

כלול בגבול האחריות

ללא השתתפות עצמית*

תרופות שלא במסגרת אשפוז בחו"ל

200$

ללא השתתפות עצמית*

טיפול חירום בשיניים

400$

ללא השתתפות עצמית*

 

 

הוצאות מיוחדות

הכיסוי

גבול אחריות המבטח

השתתפות עצמית

הפסד תשלומים בגין ביטול או קיצור נסיעה

4,000$
כרטיס נסיעה במחלקת תיירות עד לסך 1,500$ למבוטח ועד לסך 1,000$ למלווה

50$

ביטול נסיעה עקב צו 8

1,500$

50$

החזר הוצאות עקב שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח

כרטיס נסיעה:
1,500$ מבוטח, 1,000$ מלווה

50$

מלון בחו"ל:
1,000$ בתוכם כלול סך של עד 100$ ליום ולא יותר מ10 ימים.

50$

הוצאות נסיעה של בן משפחה קרוב

2,000$

50$

כיסוי מיוחד להריון עד שבוע 12 הוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל במקרה חירום

30,000$

ללא השתתפות עצמית

הוצאות הגנה משפטית בהליכים פליליים

5,000$

50$

העברת גופה

כיסוי מלא – ביצוע העברה באמצעות המבטח

ללא השתתפות עצמית

תאונות אישיות

20,000$ מגיל 18 עד 65
10,000$ עד גיל 18 נכות בלבד

50$

חבות כלפי צד שלישי

100,000$

50$

 

 

האם ארזת לבד?

הכיסוי

גבול אחריות המבטח

השתתפות עצמית

כבודה (מטען אישי נלווה)

1,750$

50$

מתוכה:

פריד או מערכת פריטים

300$

סה"כ דברי ערך

500$

תיק/ארנק

50$

גניבה מתא מטען/שמירת חפצים

250$

איחור בהגעת כבודה

150$

שחזור מסמכים

150$

 

 

הרחבות לבחירתך תמורת תשלום דמי ביטוח נוספים

הכיסוי

גבול אחריות המבטח

השתתפות עצמית

הרחבה לכיסוי הוצאות החמרה של מצב רפואי קיים בכפוף לאישור החברה

200,000$

ללא השתתפות עצמית*

הרחבה לכיסוי הוצאות החמרה של מהלך הריון עד שבוע 24

100,000$

ללא השתתפות עצמית*

משבוע 24 ועד שבוע 32

60,000$ כולל הוצאות לכיסוי פג

 

 

להיות חופשי

הכיסוי

גבול אחריות המבטח

השתתפות עצמית

הרחבה לספורט אתגרי

כלול בגבול אחריות

ללא השתתפות עצמית*

הרחבה לספורט חורף

כלול בגבול אחריות

ללא השתתפות עצמית*

הרחבה לרכיבה ספורטיבית/שטח על אופניים ונזק לאופניים

6,000$/4,000$/2,500$

150$ נזק תאונתי לאופניים

100$ גניבת אופניים

הרחבה לאיתור חיפוש וחילוץ

120,000$

ללא השתתפות עצמית

 

 

הכל עסקים

הכיסוי

גבול אחריות המבטח

השתתפות עצמית

הרחבה לנסיעת עסקים

אובדן ימי עבודה עקב אשפוז

75$ לכל יום ועד 10 ימים

50$

כבודה:

50$ לאירוע

מחשב נייד

750$

שחזור מסמכים

750$

איחור בהגעת מטען

200$

דוגמאות מסחריות

1,000$

 

 

שמאלה בפיאצה...

הכיסוי

גבול אחריות המבטח

השתתפות עצמית

כיסוי מיוחד לביטול השתתפות עצמית ברכב שכור

1,500$

50$ לאירוע

 

 

* השתתפות עצמית בסך 50$ תחול בכל מקרה תביעה ששולם ללא כרטיס PassportCard

ביטוח נסיעות