חי-אל | ביטוח תיירים 

ביטוח תיירים

תיירים, ואלו אשר אינם שוהים בישראל דרך קבע, אינם חברים בקופת חולים, ואינם זכאים לשירותי הבריאות שמספקת מערכת הבריאות של מדינת ישראל.
פוליסת ביטוח לאוכלוסיה זו מעניקה את ההגנה הרפואית הנדרשת באמצעות קופות החולים.

ביטוח תיירים