חי-אל | ביטוח מבנה 

ביטוח מבנה

העדר ביטוח מבנה עלול להותיר את בעל הדירה ללא קורת גג בהיעדר אמצעים כספיים הנדרשים לשיקום הדירה במקרה של נזק.

ביטוח מבנה לדירה מכסה אתכם מפני נזקים לתשתיות המבנה, צנרת, אינסטלציה, מתקני הסקה ודוודים, מערכות סולאריות, שערים, גדרות וצמודי מבנה.
הביטוח יכסה את עלויות תיקון הנזק או את עלות החלפתו של הרכוש שניזוק ואינו ניתן לתיקון.

חי-אל סוכנות לביטוח תתאים עבורך את ביטוח המבנה המתאים ביותר לצרכיך ותעמוד לצידך ברגעים החשובים באמת.

ביטוח מבנה הדירה כולל:

 • מרפסות.
 • תשתיות.
 • צנרת.
 • אינסטלציה.
 • דוודים.
 • מתקני הסקה.
 • מערכות סולאריות.
 • שערים.
 • גדרות.
 • צמודי מבנה.
 • כל חלק המחובר חיבור של קבע לדירה.

 

עיקרי ביטוח המבנה:

 • אש, ברק, רעם וכן עשן שהינו בגדר תופעה יוצאת דופן.
 • פריצה, גניבה, שוד או ניסיון לבצעם.
 • התפוצצות או התלקחות
 • סערה לרבות שלג, גשם וברד (למעט דליפת גשם מבעד לקירות או לתקרה או ספיגתם בהם).
 • רעידת אדמה – במידה והמבוטח לא ויתר על כיסוי זה בחתימתו.
 • שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני
 • נזקי צנרת, מים ואינסטלציה - באמצעות שרברב מטעם חברת הביטוח או שרברב מטעמך, כפי שתבחר
 • נזק מכלי טיס לרבות נפילת חפצים ורעד על קולי
 • נזק מכלי רכב כולל התנגשות (שלא בוצע ע"י המבוטח או משפחתו)
 • פעולות זדון, התקהלות אסורה והתפרעות.

 

ניתן לרכוש כיסויים משלימים לביטוח הבסיסי שמטרתם לסייע לבעל הדירה כגון:

 • שרותי אניסטלציה.
 • שרותי תיקוני חשמל.
 • ביקור רופא.
 • נזקי טרור.
 • ועוד...

 

דברים שכדאי לדעת

 • ביטוח הדירות בישראל מבוסס על תנאי מינימום שנקבעו בתקנות לפי חוק פיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א - 1981 אותם ניתן לשנות רק אם השינוי הוא לטובת המבוטח בלבד.
  תנאי המינימום נקראים גם "הפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולתה".
   
 • נזקי צנרת
  הביטוח הבסיסי לדירה מכסה נזק שמקורו בצנרת הדירה בלבד.
  הכיסוי לא יכלול את עלות המים, נזקים שמקורם בדירות אחרות (אלא אם צויין במפורש וישנה הרחבה לעניין זה).
  הכיסוי לא יהיה תקף במידה והדירה פנויה למעלה מ-60 ימים, או שלא התגוררו בה באופן סדיר למעלה מ-60 ימים רצופים.
   
 • ביטוח הדירה הבסיסי אינו כולל את ערך הקרקע, צמחיה , מחסנים, בריכות שחיה ורכוש אחר שאינו צמוד למבנה ואותם חלקי דירה המשמשים לעסק בלבד.
  במידה ויש צורך בכיסוי לאחד מהמוזכרים לעיל יש לפנות בבקשה להרחבה ומתן כיסוי מיוחד.
   
 • קיימת יכולת בחירה בין ביטוח לפי ערך כינון, או לפי ערך שיפוי .
  התקופה הקבועה להשלמת הכינון (חידוש המבנה) למבנים היא בין חצי שנה לשנה (תלוי בחברת הביטוח).
  באפשרותכם לבקש מחברת הביטוח להאריך את תקופת הכינון במידה ולא הספקתם להשלים את החידוש.
   
 • במידה ומבטחים מבנה בלבד בדירות אשר משכירים חשוב לכלול תמורת פרמיה נוספת ביטוח צד שלישי וביטוח חבות מעבידים אשר אינם כלולים באופן אוטומטי בביטוח מבנה.
   
 • ביטוח מבנה הדירה כולל ללא תוספת תשלום הוצאות שכר אדריכלים, שמאים, יועצים, מהנדסים וקבלנים והוצאות משפטיות שהוצאו לשם תיקונה, שיפוצה או בנייתה מחדש של הדירה או חלק ממנה.
  וזאת בתנאי שניתנה מראש הסכמת חברת הביטוח בכתב לסוג ההוצאה האמורה ולסכומה.
   
 • ביטוח המבנה כולל גם הוצאות לפינוי הריסות, ניקוי , סיוד, וחיבור מחדש לרשתות החשמל, הטלפון, המים והביוב לאחר קרות נזק.
   
 • חשוב להכיר בחשיבות ההרחבה לנזקי טרור לדירה ולתכולתה.
  הצורך בכיסוי זה קיים משום שהביטוח הממשלתי הניתן על-ידי מס רכוש מוגבל לפיצוי לפי טבלאות ערכי תכולה ואינו נותן בכל מקרה את הכיסוי המלא!
   
 • במידה ואתם עורכים עבודות שיפוצים בדירתכם עליכם להודיע על כך לחברת הביטוח.
  זאת על אחד כמה וכמה במידה ועבודות אלה כרוכות בשינוי זמני או קבוע של אמצעי מיגון.
  כמו כן, מומלץ לערוך ביטוח מיוחד לעבודות עצמן אשר יכסה את החומרים, המכונות, חבות כלפי צד שלישי בגין העבודות וחבות מעבידים.
ביטוח מבנה