חי-אל | ביטוח חובה 

ביטוח חובה

ביטוח חובה מכסה נזקי גוף אשר עלולים להיגרם לנהג, לנוסעים עימו וגם להולכי הרגל מעצם השימוש ברכב.
על פי פקודת ביטוח רכב מנועי על הנוהג/מחזיק ברכב לשאת תעודת ביטוח תקפה.
נהיגה ללא תעודת ביטוח רכב תקפה מהווה עבירה פלילית על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה- 1975 (פלת"ד).

  • תוקפה של תעודת ביטוח החובה מתחיל במועד בו התעודה שולמה והוחתמה, אך לא לפני תאריך התחילה הנקוב בה.
  • חברת הביטוח אינה חייבת לקבל אתכם לביטוח (למשל עקב ריבוי תביעות גוף או שלילות רישיון), במקרים כאלו הפתרון הינו לבצע את הביטוח בחברת ה"פול" בתעריפים יקרים יותר.
  • בנסיבות מסויימות הביטוח יפצה גם עדי ראייה או קרובי משפחה אשר לא נכחו בארוע אך נפגעו נשפית.
  • הימנעו מלקנות רכב יחד עם תעודת החובה שלו. חברת הביטוח יכולה להימנע מתשלום אם תטען כי לא ידעה על העברת הבעלות והיתה מתנגדת לכך מנימוקים סבירים. על כן, גם אם בחרתם לעשות זאת דאגו לקבל אישור על כך מחברת הביטוח.
ביטוח חובה