חי-אל | ביטוח צד ג' 

ביטוח צד ג'

ביטוח צד ג' מכסה את המבוטח מפני תביעות של צד שלישי בשל נזקים שנגרמו לרכבו או רכוש אחר שבבעלותו עקב השימוש ברכב וזאת עד לגבול האחריות הנקוב בפוליסה
הביטוח מעניק גם הגנה מפני תביעות פליליות  (ניתן להרחיב גם לאזרחיות) וחוסך לך הוצאות כספיות גבוהות במקרה של תביעה מסוג זה.

 • במקרה של תביעה רשאי המבטח לשלם לכם את מלוא גבול אחריותה לפי הפוליסה ולאחר תשלומו יהיה פטור מהמשך ניהול התביעה למעט הוצאות משפט סבירות שהוצאתם.
   
 • המבטח רשאי לקחת על עצמו  את ניהול התביעה עבורכם.
   
 • בעת תאונה עם צד שלישי יש למסור לו פרטים אישיים ואת פרטי הפוליסה בלבד.
  יש להימנע מכל הודאה באשמה, כי הודאה כזו לא תחייב את המבטח ומצב כזה יכול להביא בסופו של דבר להוצאות פרטיות שלכם.
   
 • ניתן לרכוש מנוי שנתי לשרותי דרך וגרירה, שבר שמשות, אספקת דלק , החלפת גלגל ועוד.
ביטוח צד ג'