חי-אל | ביטוח מנהלים 

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים מהווה אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל.
אפיק חיסכון זה מיועד לחסכון הון למטרת קצבה בהגיע המבוטח לגיל הפרישה, כאשר התוכנית מכסה גם מקרים של אובדן כושר עבודה וריסק (מקרה מוות).

חי-אל סכונות לביטוח מציעה ללקוחותיה תוכניות ביטוח מנהלים חדשניות ואיכותיות, המאפשרות לשלב בין חסכון לגיל פרישה,
ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה והכל בהתאם לצרכי הלקוח, העדפותיו האישיות, ולשינויים במצב המשפחתי והתעסוקתי - וכל זאת בדמי ניהול אטרקטיביים במיוחד.

יתרונות הפוליסה - ביטוח מנהלים

 • התכנית מוכרת כקופת גמל ע"פ תקנות מס הכנסה.
 • פוליסת ביטוח מנהלים הינה חוזה מחייב בין חברת הביטוח למבוטח אשר אינו ניתן ללהתניה או שינוי.
 • גמישות מירבית בין מרכיבי החסכון והביטוח.
 • מבחר אפיקי השקעה של כספי החסכון המאפשרים למבוטח לשלוט בכספו ולקבוע את רמת החשיפה לסיכון.
 • מסלולי השקעה לפיצויים ומסלולי השקעה אחרים לתגמולים המאפשרים לעובד ומלמעסיק לשלוט על הכסף ועל רמת הסיכון.
 • ניצול הטבות המס במשך כל תקופת הביטוח באמצעות תמהילים שונים של קבלת הכספים בגיל פרישה: סכום חד-פעמי, קצבה חודשית, או שילובים שונים בין השניים.
 • אפשרות להפקדות חד-פעמיות במהלך תקופת הביטוח לצורך חסכון.
 • אפשרות לשילוב כיסויים ביטוחיים כגון : ביטוח למקרה מוות, אובדן כושר עבודה של עד לסכום של 75% משכרך החודשי.
 • גמישות בדמי הניהול.
 • התוכנית גמישה ומתאימה עצמה לשינויים תעסוקתיים, מלווה את המבוטח גם במעבר בין מעביד אחד למשנהו, ומאפשרת לו להעביר לבעלותו את צבירת הפיצויים והתגמולים.
 • אפשרות להגדיל את סכומי הביטוח בהתאם לשינוי במצב המשפחתי, ולהתאים את הכיסוי הביטוחי ומרכיב החיסכון לשינויים בהכנסה.

דברים שחשוב לדעת

 • ביטוח מנהלים הינו חוזה שאינו ניתן להתניה.
 • מינואר 2013 נאסר השיווק של ביטוחי מנהלים עם מקדם קצבה מובטח לגיל פרישה.
  במהלך שנת 2013 עוד ניתן לנייד ביטוחי מנהלים פעילים בעלי מקדם כאמור ובכך להמשיך ולהנות מהטבה זו.
  מינואר 2014 לא יתאפשר יותר שיווק של ביטוחי מנהלים עם מקדם קצבה מובטח.
  המהלך הנ"ל של המפקח על הביטוח בא למנוע מצב שבו חברות הביטוח יאלצו להתמודד עם התחייבויות גדולות יותר ממה שציפו עקב הגידול בתוחלת החיים, מצב שיכול להביא לפגיעה באיתנותן הפיננסית.
 • החל משנת 2008 כל הכספים המופרשים לביטוח מנהלים, מכל סוג שהוא, מיועדים לקצבה בלב דבגיל פרישה.
ביטוח מנהלים