חי-אל | ריסק לכל אחד 

ריסק לכל אחד

לעיתים דווקא מי שזקוק לביטוח יותר מכל, אינו יכול לרכוש אותו בשל מצב בריאותו.
באמצעות תוכנית חדשנית זו גם למי שאינו עומד בדרישות הבריאות הרגילות, יש אפשרות לרכוש ביטוח חיים.
התוכנית איננה מצריכה כלל תהליך של חיתום, והיא נועדה לתת פתרון לאוכלוסיות של חולים במחלות קשות, כרוניות או סופניות, אך גם למי שנדחו בחיתום רפואי לביטוח חיים, או כאלה שאינם מעוניינים, מסיבות אישיות שונות, לעבור תהליך חיתום רפואי.

  • תשלום מלוא סכום הביטוח במהלך 36 החודשים הראשונים במקרה של פטירת המבוטח מתאונה בלבד.
  • החזרת מלוא הפרמיה ששולמה במהלך 36 החודשים הראשונים, בצרוף הצמדה, במקרה של פטירת המבוטח ממחלה.
  • תשלום מלוא סכום הביטוח במקרה של פטירת המבוטח מכל סיבה שהיא לאחר 36 חודשים מתחילת הביטוח.
  • סכום ביטוח מקסימאלי אשר ניתן לרכוש במסגרת התוכנית:  350,000 ₪.
 
ריסק לכל אחד