ביטוח עסק (אש)

ביטוח עסק נועד לכסות אותך ואת עסקך מפני הסיכונים הרבים שאליהם אתה חשוף.
כבעלים חלה עליך אחריות כלפי עובדיך, שכניך, לקוחותיך והבאים בשטח העסק.

חי-אל סוכנות לביטוח מציעה לך מגוון ביטוחים במסגרת פוליסת ביטוח העסק אשר יתאימו לכל צרכי הביטוח שלך .

קרא עוד
חבות מעבידים
ביטוח חבות מעבידים נועד לכסות את חבות המעביד כלפי עובדיו בשל נזקי גוף בלבד, אשר נגרמו לעובד תוך כדי ועקב עבודתו אצל המבוטח,
בשל רשלנות המבוטח, במשך תקופת הביטוח, כתוצאה מתאונה או ממחלה.

 

קרא עוד
צד שלישי

ביטוח צד שלישי לעסקים נועד לכסות את חבות המעביד מארועים בלתי צפויים שגרמו, במשך תקופת הביטוח,
לנזק גוף,רכוש, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני,נפשי או שכלי לכל מי שאינו המבוטח ואינו עובד בעסק.
 

קרא עוד
עבודות קבלניות

מטרתו של ביטוח זה הינה להבטיח לקבלן הבניין שעבודות הבניין וההקמה שלו החל משלבי ההכנת השטח הראשוניים ועד גמר הבנייה יהיו מבוטחות ומוגנות מפני סיכונים אפשריים,
פוליסה זו מכסה את הקבלן גם פני נזקי גוף אפשריים לעובדיו וכל אדם שיהיה עלול להיפגע מהעבודות הקבלניות בשטח הפרוייקט.

קרא עוד
אחריות מקצועית

ביטוח המעניק פיצוי כספי בגין נזק פיננסי, נזק גוף או נזק לרכוש שנגרם לצד ג' בגין רשלנות מקצועית המטילה חבות חוקית של המבוטח כלפי צד שלישי.

קרא עוד
חבות המוצר

ביטוח המיועד ליצרנים ומשווקים, המכסה נזקי גוף ו/או רכוש אשר נגרמו לצד שלישי כתוצאה מפגם בבמוצר מתהליך יצורו ועד ליציאתו מחזקתו של המבוטח.

קרא עוד
ציוד אלקטרוני

פוליסת ציוד אלקטרוני מגנה על המבוטח מפני נזקים אפשריים למחשבים, תוכנות, שרתים, ציוד רפואי, מרכזיות טלפון וציוד אלקטרוני אחר.
 

קרא עוד
סחורה בהעברה

ביטוח סחורה בהעברה נועד לכסות סיכונים אפשריים למטען בעת הובלתו, כתוצאה מאש, התפוצצות, התנגשות מקרית והתהפכות של כלי הרכב עם אפשרויות הרחבה נוספות.

קרא עוד
שבר מכני

ביטוח שבר מכני בא להגן עליך מפני אובדן או נזק פיזי תאונתי פנימי אשר עלול להיגרם למכונות ולציוד בעת הפעלתם.
 

קרא עוד
ביטוח עובדים זרים

עובדים בעלי אזרחות זרה, הבאים לעבוד בישראל, עלולים להזדקק לשירותי בריאות יקרים, בעת שהותם בארץ.
החוק מחייב את מעסיקיהם של עובדים בעלי אזרחות זרה לדאוג לביטוח רפואי עבורם.
הם אינם חברים בקופת חולים, ואינם זכאים לשירותי הבריאות שמספקת מערכת הבריאות של מדינת ישראל.
 

קרא עוד
הרחבות וכיסויים נוספים

הרחבות, כיסויים ומתן פתרונות יצירתיים נוספים.

 

קרא עוד
קבל את ההצעה המשתלמת ביותר לביטוח
לא רוצה לחכות? התקשר 03-6394815
כל הזכויות שמורות חי-אל סוכנות לבטוח (1988) בע”מ © 2014